DV Papaline

20.02.2020.

Obala pomoraca 50, Vranjic
T:  021 247 099
M: 091 438 1035

Djelatnice:
Odgojiteljica savjetnica: Bernarda Roudi
Spremačica: Duška Marković

DV PAPALINE promovira:

 • kvalitetan pristup odgoju i obrazovanju za svu djecu u skupini;
 • individualiziran pristup koji podržava dinamiku razvoja, predispozicije i potencijale svakog pojedinog djeteta;
 • razvoj vještina i dispozicija za cjeloživotno učenje i pripremu za život u širem smislu;
 • angažirano sudjelovanje obitelji u djetetovom odgoju i obrazovanju;
 • poštivanje različitosti;
 • uključenost zajednice.

Kultura življenja djece u dječjem vrtiću Papaline i cjelokupno oblikovanje odojno-obrazovnog procesa temelji se na vrijednostima međusobnog uvažavanja, prihvaćanja, povjerenja i podrške u poticajnom prostornom i materijalnom okruženju, u vedrom i opuštenom ozračju.

Mnoštvo ponuđenih i dostupnih poticaja usklađeni su s aktualnim potrebama, interesima, razvojnim mogućnostima i drugim specifičnostima svakog pojedinog djeteta uz, s tim u skladu, osiguravanje mogućnosti izbora, razvoj aktivnosti i potencijala.
Promišljenim i psihološko-pedagoškim primjerenim pristupom svakom je djetetu omogućen doživljaj osobne kompetencije uz poticanje odgovornog pristupa prema sebi, drugima i cjelokupnom okružju.

Pokretački mehanizmi, te vrijednosti i načela kojima se rukovodimo u ostvarivanju kvalitetne odgojno-obrazovne prakse te oblikovanje zajedničke vizije svih sudionika življenja (djeca i odrasli) u DV PAPALINE, a što osigurava višestruke dobrobiti za svakog pojedinca, proizlaze iz ovih temeljnih područja djelovanja u neposrednom radu:

 1. INTERAKCIJE (odnos, komunikacija)
 2. OKRUŽENJE
 3. OBITELJ I ZAJEDNICA
 4. RAZLIČITOSTI
 5. PRAĆENJE, PROCJENJIVANJE I PLANIRANJE
 6. STRATEGIJE (oblici i metode rada)