Edukacija o postupanju kod požara i potresa

22.02.2021.

Poštovani roditelji, 

ovim putem Vas obavještavamo da smo djecu, pomoću edukativnih videa o požaru i potresu, upoznali o postupanju kod istih. S djecom smo prošli i vježbe evakuacije kako bi im predočili postupak u slučaju evakuacije. Molimo i Vas naši roditelji da pogledate edukativne videe te kako je to izgledalo u našim vrtićkim kućama. 

Uprava vrtića