Kraći programi

27.10.2019.

PREGLED KRAĆIH PROGRAMA:

1. Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi

Vjerski katolički program realizira se u okviru redovitog programa u više dječjih kuća (Maslina, Labud, Tratinčica, Sunčica, Sv. Ante, Sv. Anastazije). Program provode odgojiteljice sa završenim teološko-katehetskim obrazovanjem za provođenje vjerskog odgoja u predškolskim ustanovama. Cilj programa je njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta i osposobljavati ga (primjereno njegovoj dobi) za otkrivanje, prihvaćanje i življenje izvornih pozitivnih vrijednosti života u odnosu na sebe i drugoga. Ukoliko želite saznati više o ovom programu obratite se odgovornim odgojiteljicama u navedenim dječjim kućama.

 2. Program predškole

Za djecu koja nisu obuhvaćena programom predškolskog odgoja, a koja su u godini prije polaska u osnovnu školu, svake se godine organizira predškola (Mala škola). Predškola traje tri mjeseca- od početka ožujka do kraja svibnja. Program predškole se planira prema tematskim cjelinama u okviru pripreme za školu u cilju jačanja kompetencija djeteta u smislu samostalnosti, neophodnih predznanja i vještina za polazak u školu. Tematske cjeline koje se navode u izvedbenom planu detaljno razrađuje odgojitelj uvažavajući specifičnost skupine i sposobnosti pojedinog djeteta. Predškola se organizira ovisno o potrebama i interesima roditelja- u centru Solina, u Srednjoj strani i u Zagori. Za dodatne informacije obratite se stručnoj služni DV “Cvrčak”.

3. Programa rada s potencijalno darovitom djecom

Program obuhvaća djecu iz svih dječjih kuća DV “Cvrčak”, a provodi se u DV Salona. Realizira se kao kraći program dva puta tjedno po 45 minuta u poslijepodnevnim terminima (radionice “Mozgalice”) i kao integrirani program u svakodnevnom radu sa djecom. Cilj programa je poticanje darovitosti kod djece predškolske dobi kroz različite, razvojno primjerene zadaće i aktivnosti. Pritom se naglašava načelo individualnog pristupa svakom djetetu, poštujući njegove interese i sposobnosti. Svi zainteresirani za uključivanje u radionice mogu se obratiti odgojiteljici Ranki Žižić (DV Salona).

4. Športski program

Športski program obuhvaća djecu od mlađe do starije vrtićke dobi (3-6 god.). Program se odvija 2 puta tjedno ( 1x dvorana 45 min, 1x bazen 60 min) u poslijepodnevnim terminima pod voditeljstvom educirane odgojiteljice- športskog pedagoga. Primarni cilj programa je da svako dijete uz igru i maštu, uz puno zabave i radosti dobije što bolji uvid u značaj športa i tjelesnog vježbanja. Raznim vježbama utječe se na i pravilan dječji rast i razvoj te pravilno držanje. Svi zainteresirani mogu se javiti odgojiteljici Anamariji Vulić (DV Maslina).

5. Program ranog učenja engleskog jezika

Program se provodi kontinuirano na 2 razine: u okviru redovitog programa u više odgojnih skupina različitih vrtićkih kuća (Krijesnica, Labud, Maslina, Sv. Roko, Papaline, Škrinjica) i kao kraći program dva puta tjedno u DV Labud u poslijepodnevnim satima. Provode ga educirani odgojitelji prema programima “Cookie and his friends” te “Jack in the box”. Cilj programa je spontanim i situacijskim učenjem te posebno planiranim aktivnostima obogaćivati odgojno-obrazovni rad, kao i već stečena znanja pri čemu se poštuju zakonitosti metodike učenja stranog jezika.

6. Program folklora

Program folklora provodi se kao dio redovitog odgojno-obrazovnog programa u pojedinim dječjim kućama (Škrinjica, Tratinčica, Pinokio), ali i kao folklorna igraonica “Cinguli ranguli”. Rad s djecom se provodi dva puta tjedno po 45 minuta u poslijepodnevnim satima u DV Labud. U folklorne igraonice dolazi 20-ak djece po grupi, a s njima radi educirani odgojitelj predškolske djece s odličnim poznavanjem folklornog stavaralaštva i dodatnom edukacijom na području dječjeg folklora ili folklora općenito. Cilj programa je njegovati interes za etnološko naslijeđe kraja u kojem živi, njegove sposobnosti i vrijednosti, a to znači razvijati i podržavati dječju radoznalost za narodno stvaralaštvo i običaje neposredne okoline preko igre, pjesme, priče. Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u igraonici obratite se odgojiteljici Mirjani Grljušić (DV Labud)

7. Program očuvanja i njegovanja kulturne baštine

Program je namijenjen djeci u dobi od navršene tri god. do polaska u osnovnu školu, a odvija se u okviru redovnog programa te kroz kraći program u poslijepodnevnim satima (jednom tjedno u trajanju od 90 min) u DV Salona (Sv. Kajo). Cilj programa je približiti djeci kulturološki ambijent kao dio identiteta te tako sustavno snažiti dječju potrebu za pripadanjem obitelji, lokalnoj zajednici i narodu. U programu sudjeluju djeca polaznici, kao i ona koja nisu polaznici DV “Cvrčak”, a svi zainteresirani mogu se obratiti odgojiteljici Luciji Gelo (DV Salona).

8. Glazbeni program

Rad glazbene radionice “Solinski tići” održava se u DV Labud u jutarnjim satima. Kroz godine našeg rada nastavljamo njegovati duh dalmatinske klapske pjesme i glazbene tradicije našeg kraja te smo u djecu usadili veliku ljubav, motivaciju i želju da postanu dio naše male klape. U klapi sudjeluju djeca iz svih odgojnih skupina DV Labud koja pokazuju sklonost prema glazbi i pjevanju, a zainteresirani se mogu obratiti odgojiteljici Aniti Perković (DV Labud).

9. Predškolski preventivni program sigurnosti djece predškolske dobi i odraslih

Predškolski preventivni program kao razvojno primjeren program, integriran je u svakodnevni kontekst odgojno-obrazovne ustanove i utemeljen na prirodnim potrebama djeteta za istraživanjem, otvorenošću i razvojem umijeća. Također, preventivni program u ovoj dobi, svojim aktivnostima ima za cilj afirmaciju zdravih životnih vrijednosti te jačanje zaštitnih čimbenika i poticanje kritičnih stavova prema sredstvima ovisnosti obitelji djeteta u kojoj živi. Predškolski preventivni program realiziran je tijekom cijele pedagoške godine kroz različite vrste aktivnosti u odnosu na razinu djeteta, roditelja i odgojitelja.

10. Sportska igraonica

Sportska igraonica namijenjena je za djecu od 3 do 7 godina

Sportska igraonica provodi se dva puta tjedno na bazenima Poljud i to:

 • Srijedom od 16 do 18 sati
 • Subotom od 11 do 12 sati

Primarni cilj programa je da svako dijete kroz igru, maštu i puno zabave dovije što bolji uvid u značaj sporta i tjelesnog vježbanja.Igrama u vodi, osim što djecu privikavamo na vodu, povoljno utječemo na njihov rast, razvoj, poboljšanje zdravlja, te psihofizičke i motoričke sposobnosti. Putem igara pomažemo im da jednostavnije i brže nauče plivati, a u konačnici da savladaju razne plivačke tehnike. Smatramo da uvođenjem sporta u vrtiće pridonosimo navikama zdravog načina života kod djece, te popularizaciji sporta općenito.

Igraonica se provodi od 1. studenog do 1. srpnja, a uključivanje je moguće svaki mjesec. Cijena igraonice je 200 kuna, a za drugo dijete 100 kn. Zato, dragi roditelji, nemojte čekati ljeto da vaša djeca nauče plivati. Dočekajmo ljeto spremni!

Za sve informacije i prijavu djeteta javite se na kontakt brojeve:

 • ANAMARIJA VULIĆ, Odgojitelj i trener plivanja – 091 173 4331
 • GORDANA ANDABAK, Odgojitelj i pomoćni trener – 098 561 072

11. Likovna radionica

Program očuvanja i njegovanja kulturne baštine s djecom predškolske dobi verificiran od strane Ministarstva znanosti , obrazovanja i sporta.

Cilj programa:

Kulturološki ambijent doživljavati kao dio identiteta, te tako snažiti dječju potrebu za pripadanjem obitelji, lokalnoj zajednici i naciji.
Kroz ovaj program stvaraju se uvjeti za poboljšanje onih pretpostavki koje su nužne za kasniji uspjeh u školi.
Iako je akcent na likovnosti, jednako su zastupljena i druga odgojno obrazovna područja:

 • Razvoj govora
 • Logičko-matematičko zaključivanje
 • Biljni i životinjski svijet
 • Etika: razvoj smisla za odgovornost, te shvaćanje nužnosti nekih pravila življenja

Sadržaj radionice:

 • posjete lokalitetima stare Salone
 • crtanje po direktnom promatranju i sjećanju
 • upotreba bloka za skiciranje
 • usvajanje crtačkih, grafičkih, slikarskih i kiparskih tehnika.

Radionica se održava jedan put tjedno od dva školska sata.

Vrijeme održavanja: 16.00 – 17.30
Mjesto održavnja: DV Salona Kuća Parać
Cijena : 150 kn
Voditeljica radionice: Lucija Gelo