Naša vizija / misija

29.04.2020.

Vizija

Višegodišnja razvojna misija DV Cvrčak–Solin podrazumijeva njegovanje temeljnih vrijednosti nužnih za cjeloviti osobni razvoj djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske, za europski suživot te za stvaranje društva znanja, kao i vrijednosti koje omogućavaju napredak i održivi razvoj. Kod svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa (djece, roditelja, odgojitelja, ravnatelja, stručnih suradnika i ostalih djelatnika) različitim se aktivnostima nastoji razvijati identitet, znanje, humanizam i tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost. Navedene vrijednosti utkane su u svaki segment odgojno-obrazovnog rada Vrtića, a posebno se prožimaju kroz raznovrsne višegodišnje manifestacije i kraće programe po kojima je DV Cvrčak – Solin prepoznatljiv (Dječje mačkare u Solinu, Dječja Olimpijada, Oklen si dite?, Dani dječjeg vrtića Cvrčak-Solin i dr.).


Misija

Razumijevajući važnost razvoja suradničke kulture unutar ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Vrtić nastoji svakog djelatnika potaknuti na izgrađivanje osobne vizije, odnosno njegovog shvaćanja poželjne budućnosti i mogućnosti razvoja Vrtića. Na temelju osobnih vizija svakog djelatnika kreira se zajednička razvojna vizija koja dovodi do međusobnog usklađivanja akcija odgojitelja s akcijama drugih djelatnika Vrtića. Potreba za kontinuiranim promatranjem, analiziranjem i mijenjanjem odgojno-obrazovne prakse i stalnim stručnim usavršavanjem, stvorila je zajedničku viziju svih djelatnika, a odnosi se na stvaranje zajednice koja uči, ali u suradnji s drugima. To podrazumijeva razvijanje mreže sa suradničkim ustanovama (drugim vrtićima) čime bi se omogućila razmjena iskustava, uvid u raznolikost prakse te različiti oblici profesionalne suradnje.