Naše bake

13.02.2023.

Kvalitetan partnerski odnos obitelji i dječjeg vrtića, ostvaruje se aktivnim sudjelovanjem u odgojno - obrazovnom procesu. Gostovanjem baka u našem vrtiću, djeca su imala zadovoljstvo slušati predivne priče i upoznati tajne vještine koje samo bake znaju.

"Kvalitetan partnerski odnos odgojitelja i roditelja, tj. skrbnika djece ostvaruje se u uvjetima u kojima je roditeljima tj. skrbnicima djece omogućeno provođenje vremena sa svojom djecom u odgojnim skupinama, praćenje i djelatno sudjelovanje u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu te upoznavanje vlastite djece u drukčijem kontekstu od obiteljskoga." (NACIONALNI KURIKULUM ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE)