Obavijest o natječaju za zapošljavanje na određeno radno vrijeme za logopeda-EU fond

10.02.2020.

Obavijest o natječaju za zapošljavanje na određeno radno vrijeme za logopeda-EU fond

Dodatna dokumentacija: