OBAVIJEST ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

10.09.2020.


Mole se roditelji predškolaca (djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu) s područja Grada Solina koji nisu obuhvaćeni redovitim vrtićkim programom da obave prijavu djece u program predškole (tzv. mala škola).

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Zbog trenutne epidemiološke situacije vezane za COVID-19, prijave će se za ovu pedagošku godinu vršiti isključivo putem pošte, ili osobnom dostavom na portu gradske uprave (Stjepana Radića 42).

Za prijavu je potrebno dostaviti uredno i čitko popunjenu prijavnicu te presliku rodnog lista djeteta i liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu iz koje će biti vidljivo da je dijete uredno cijepljeno. Ukoliko dijete ima zdravstvene ili teškoće u razvoju, uz prijavu je nužno priložiti djetetovu medicinsku dokumentaciju.

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 28. rujna 2020. god.

Program predškole će trajati od 01.10.2020. do 31.05.2021.g., roditelji će pravovremeno biti obaviješteni o mjestu i terminu održavanja programa.


Uprava Vrtića