PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2013.GOD.

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2013.GOD.

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2013.GOD.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin, na sjednici održanoj dana  20.12.2012.g. donosi slijedeći:

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2013.GOD.

 1. Donosi se Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan nabave), a kako slijedi:

a)      procijenjena  vrijednosti roba, radova i usluga iznad 70.000,00 kn (bez PDV-a)
[table]

 

R.

br.

 

 

PREDMET NABAVE

 

EV.

BROJ

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

NABAVE

 

VRSTA POSTUPKA

 

UGOVOR  ILI OKVIRNI SPORAZUM

 

PLANIRANI POČETAK POSTUPKA

PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI O.S.

1.

Električna energija

E-MV-1/2012

220.000,00 kn

otvoreni postupak

ugovor o javnoj nabavi

 prosinac 2012.g.

1 godina

2.

Kruh i krušni proizvodi

E-MV-2/2012

190.000,00 kn

otvoreni postupak

ugovor o javnoj nabavi

prosinac 2012.g.

1 godina

3.

Mlijeko i mliječni proizvodi

E-MV-3/2012

150.000,00 kn

otvoreni postupak

ugovor o javnoj nabavi

prosinac 2012.g.

1 godina

4.

Namirnice

E-MV-4/2012

300.000,00 kn

otvoreni postupak

ugovor o javnoj nabavi

prosinac 2012.g.

1 godina

5.

Meso

E-MV-1/2013

300.000,00 kn

otvoreni postupak

ugovor o javnoj nabavi

siječanj 2013

1 godina

6.

Voće i povrće

E-MV-2/2013

200.000,00 kn

otvoreni postupak

ugovor o javnoj nabavi

siječanj 2013

1 godina

7.

Parno-konvekcijska peć

E-MV-3/2013

270.000,00 kn

otvoreni postupak

ugovor o javnoj nabavi

siječanj 2013.g.

30 dana

[/table]
b) procijenjena vrijednost  robe, radovi i usluge ispod 70.000,00 kn

 
[table]

Red.

br.

 

PREDMET NABAVE

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

NABAVE

1.

Uredski materijal

45.000,00

2.

Materijal za higijenu

69.000,00

3.

Sredstva za čišćenje

60.000,00

4.

Puretina i piletina

69.000,00

5.

Riba i riblje prerađevine

40.000,00

6.

Mesne prerađevine (paštete,hrenovke….)

69.000,00

7.

Didaktičke igračke za potrebe dječijih vrtića

69.000,00

8.

Motorni benzin i dizel gorivo

40.000,00

9.

Službena odjeća i obuća

55.000,00

10.

Usluge mobilne telefonije

40.000,00

11.

Usluge fiksne telefonije

45.000,00

12.

Laboratorijske usluge

45.000,00

13.

Usluge održavanja postrojenja i opreme

30.000,00

14. Usluge održavanja prijevoznih sredstava

25.000,00

15. Reprezentacija

25.000,00

16.

Usluge čuvanja imovine i osoba

25.000,00

17.

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi

65.000,00

18.

Pribor za kreativno izražavanje za potrebe Dječjih vrtića

69.000,00

19.

Namještaj za dječje vrtiće

69.000,00

[/table]
Postupke nabave iz članka 1. ovog Plana pripremaju i provode stručne osobe Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi odgovorna osoba Dječjeg vrtića, a u slučajevima predviđenim statutom ustanove, tu odluku donosi Upravno vijeće, odnosno Upravno vijeće uz suglasnost osnivača.

 1. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenim internetskim stranicama Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin.

Klasa:  400-02/12-01/04

Ur.br:  2180/1-13-02-12-1  Solin,20.12.2012.godine.

 

Ravnatelj: dr.sc.Davor Mikas

DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“ SOLIN

Zvonimirova 71

S O L I N

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur.br: 2180/1-13-02-13-4

Solin, 04.03.2013.g.

Na temelju članka 42. Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Solin, a sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Cvrčak“Solin, na svojoj  16.sjednici održanoj dana  04.03.2013.g., donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Plana nabave roba, radova i usluga  za 2013.g.

 

 1. U Planu nabave roba, radova i usluga za 2013.g. kojeg je donijelo Upravno vijeće ustanove dana 20.12.2012.g. kod predmeta nabave pod red.br.6. VOĆE I POVRĆE, , mijenja se procijenjena vrijednost nabave sa  200.000,00 na 250.000,00 kn
 1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Jasminka Bošković

 

Dostaviti:

 1. Računovodstvo
 2. Ekonomat
 3. Pravna služba
 4. Pismohrana

Brza pretraga

Naši video uradci


Najnovije

Arhiva vijesti

Pretraga:

Kalendar

  listopad 2019
  P U S Č P S N
  « ruj    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  

E-mail adrese:

Kalendar

  listopad 2019
  P U S Č P S N
  « ruj    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  
Sva prava pridržana 2018. Dječji vrtić Cvrčak (Solin) - Designed by Računala NOAH

Arhiva Vijesti