Zakon o javnoj nabavi

30.10.2019.

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13.st.9. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11), a sukladno potpisanim izjavama predstavnika naručitelja, objavljujemo:da ravnatelj javnog naručitelja Dječji vrtić „Cvrčak“ Solin, kao i predsjednica i članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Solin i s njima povezane osobe, u smislu članka 13. st.4. Zakona o javnoj nabavi, nisu u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić „Cvrčak“ Solin kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sukladno članku 13.st.3. Zakona o javnoj nabavi.