Cijene boravka

27.10.2019.

Programi:

  • 10-satni boravak jaslice: 82,29 EURA
  • 10-satni boravak vrtić: 79,63 EURA
  • 6-satni boravak: 41,14 EURA
  • 5-satni boravak: 38,49 EURA

Ovdje možete pročitati:

Preuzimanja: