Cijene boravka

27.10.2019.

Programi:

  • 10-satni boravak jaslice: 620,00 kn
  • 10-satni boravak vrtić: 600,00 kn
  • 6-satni boravak: 310,00 kn
  • 5-satni boravak: 290,00 kn

Ovdje možete pročitati:

Preuzimanja: