Osnivači

14.10.2019.

Osnivači: Grad Solin, općine Klis, Muć

Dječji vrtić Cvrčak – Solin osnovan je 1991. godine. Danas u svom sastavu ima 19 objekata i 48 odgojnih skupina.

Na području grada Solina nalazi se 14 objekata, u općini Klis 2, u općini Muć također 2.