Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

18.12.2023.

Grad Solin dobio je financijska sredstva u iznosu od 54.747,00 eura u sklopu Javnog poziva gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini, koje je objavljeno od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Financijska sredstva odnose se na Dječji vrtić Cvrčak – područni objekt Labud, a u sklopu odobrenog iznosa financijska sredstva iskorištena su za financiranje plaća, režija i prehrane djece. Grad Solin je u 2022. godini bio među 10 gradova što se tiče udjela izdvajanja za predškolsko obrazovanje u proračunu (24,09% proračuna u 2022. godini izdvojeno je za predškolsko obrazovanje) te Grad Solin će i dalje se prijavljivati na natječaje iz EU fondova i nacionalne natječaje kako bi osigurao dodatna financijska sredstva za rad dječjih vrtića te dodatno poticanje demografskih mjera.